UTBILDARE 

Mina föreläsningar & workshops består av energi, nyfikenhet, personliga historier, skratt och målmdvetenhet.
Målet är att beröra, ställa de knepiga frågorna och skapa reflektion. Intryck & avtryck i harmoni.
Budskapet är vasst och mjukt samtidigt.
Målgruppen jag brukar utbilda kan vara allt från unga ledare till mera erfarna chefer. Eller helt enkelt en inspirationsföreläsning för en mera brokig skara. 
Teman för föreläsningar är tex:

- Våga! Älska! Dröm! Verkställ!
- Vinst & Värderingar
- En verktygslåda för ledare
- Ett misslyckande kan det vara det bästa som finns
- Feedback
- Ett värdebaserat ledarskap